Tarieven

Wat vergoedt uw zorgverzekering?

De verzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor de tandheelkundige behandelingen. Een aantal verzekeraars vergoedt alle kosten tot een bepaald bedrag. Andere verzekeraars hanteren een maximale vergoeding per behandeling. Dat kan betekenen dat wanneer een behandeling hoger uitkomt dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige zorg in uw verzekeringsvoorwaarden. Informatie over aanvullende verzekeringen vindt u op www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker

Verzekering afsluiten?

Heeft u een tandartsverzekering of wilt u er één afsluiten? Bekijk dan goed uw polisvoorwaarden en of er sprake is van een door de Zorgverzekeraar vastgestelde prijslijst. Bekijk vervolgens of de betaalde premie wel opweegt tegen de vergoedingen van deze verzekering.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandeling Kauwstelsel

Behandeling Kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving )

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

 

Onze praktijk werkt met de meest moderne technieken, materialen en apparatuur (zoals verschillende lasers, een zeer geavanceerde behandelmicroscoop, high end tandartsapparatuur en high end vulmaterialen en technieken). Innovatie speelt in onze praktijk een belangrijke rol.

In onze praktijk staat de mondgezondheid van onze patiënten centraal. Een gezonde mond is erg belangrijk voor uw algehele lichamelijke gezondheid. Daarnaast is een gezonde mond ook belangrijk voor uw uitstraling, zelfvertrouwen en welbevinden.

Belangrijk: Afspraken die niet tenminste 72 uur van te voren geannuleerd zijn, worden in rekening gebracht. Hiervoor geld een tarief van € 12,50 per 5 minuten gereserveerde tijd. Wilt u dus een afspraak verzetten of afzeggen, doe dit dan tijdig. Wij kunnen dan, in de oorspronkelijk voor u gereserveerde tijd, een andere patiënt behandelen en de wachttijden voor behandeling zo kort mogelijk houden.