Tarieven

Wat vergoedt uw zorgverzekering?

De verzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor de tandheelkundige behandelingen. Een aantal verzekeraars vergoedt alle kosten tot een bepaald bedrag. Andere verzekeraars hanteren een maximale vergoeding per behandeling. Dat kan betekenen dat wanneer een behandeling hoger uitkomt dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige zorg in uw verzekeringsvoorwaarden. Informatie over aanvullende verzekeringen vindt u op www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker

Verzekering afsluiten?

Heeft u een tandartsverzekering of wilt u er één afsluiten? Bekijk dan goed uw polisvoorwaarden en of er sprake is van een door de Zorgverzekeraar vastgestelde prijslijst. Bekijk vervolgens of de betaalde premie wel opweegt tegen de vergoedingen van deze verzekering.

Tandheelkunde

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Consultatie en diagnostiek

Wortelkanaalbehandelingen

Kaakgewrichtbehandelingen

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Implantaten

Preventieve mondzorg

Kunstgebitten

Kronen en bruggen

Tandvleesbehandelingen

Uurtarieven

Vullingen

Maken en beoordelen foto's

Abonnementstarieven

 

Onze praktijk werkt met de meest moderne technieken, materialen en apparatuur (zoals verschillende lasers, een zeer geavanceerde behandelmicroscoop, high end tandartsapparatuur en high end vulmaterialen en technieken). Innovatie speelt in onze praktijk een belangrijke rol.

In onze praktijk staat de mondgezondheid van onze patiënten centraal. Een gezonde mond is erg belangrijk voor uw algehele lichamelijke gezondheid. Daarnaast is een gezonde mond ook belangrijk voor uw uitstraling, zelfvertrouwen en welbevinden.

Belangrijk: Afspraken die niet tenminste 72 uur van te voren geannuleerd zijn, worden in rekening gebracht. Hiervoor geld een tarief van € 20 per 5 minuten gereserveerde tijd. Wilt u dus een afspraak verzetten of afzeggen, doe dit dan tijdig. Wij kunnen dan, in de oorspronkelijk voor u gereserveerde tijd, een andere patiënt behandelen en de wachttijden voor behandeling zo kort mogelijk houden.